Förskolans studiedagar HT-18

Fyra dagar per år har vi studiedagar för fortbildning och då är förskolan stängd

Höstterminens studiedagar är 10 september och 9 november.

Om någon vårdnadshavare har svårighet att själv ordna barntillsyn kontakta biträdande förskolechef senast fyra veckor innan respektive studiedag.

26 september 2017