Skollag och läroplan

På Luthagens förskola arbetar vi utifrån de strydokument som finns i förskolan.
Vi grundar verksamheten på såväl Skollagen och förskolans läroplan, Lpfö-18.
Vi arbetar också utifrån barnkonventionen kring barnets rättigheter.

Här kan du läsa hela förskolans läroplan (PDF, 300 KB).

Här kan du hitta vad som nämns i skollagen om förskolan.

Här kan du hitta vad som står i barnkonventionen.

Uppdaterad: