Våra traditioner

Vi uppmärksammar barnens födelsedagar samt förskolans egna traditioner såsom bland annat FN-dagen, Lucia, förskolans dag och på sommaren har vi en stor sommarfest för hela förskolan.

Uppdaterad: