Värdegrund Luthagens förskola


ANSVARSKÄNNANDE INDIVIDER

Vi tar ansvar för varandra och för vår gemensamma miljö.

GLÄDJE I DET VI GÖR

Vi arbetar för att skapa ett positivt klimat bland barn och vuxna.

VILJA ATT UTVECKLAS

Vi ser varje individs möjligheter.

Alla skall få möjlighet att lyckas utifrån den man är!

Uppdaterad: