Verksamhet & pedagogik

Vi på Luthagens förskola arbetar med en pedagogik som stödjer sig på läroplanen för förskolan Lpfö 18 där barnens behov, nyfikenhet och intressen utgör grunden. Vi strävar efter att arbeta utifrån en gemensam kunskapssyn och barnsyn. Varje dag hos oss ska vara lärorik, rolig och trygg för barnen.

Minst en gång om dagen är det utevistelse både i planerade aktiviteter och fri lek. Vi anser att frisk luft är viktig för kroppen och hälsan. Utflykter till skogen och närområdet sker regelbundet för de yngre och för de äldre barnen.

Alla pedagoger använder sig av pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg. Arbetssättet dokumenterar och synliggör verksamheten utifrån var den befinner sig just nu i projektarbeten och i arbetet med verksamhetens utveckling. Arbetssättet bygger på ett gemensamt reflektionsarbete mellan barnen, pedagogerna, familjerna och förskolan.

På förskolan arbetar vi ständigt med våra lärmiljöer.

Uppdaterad: