Fokusområde

Gemensamt fokus och gemensamma målområden i Luthagens enhet läsåret 2017-2018

Hållbarhet i relation till naturvetenskap och de estetiska språken

Pedagogerna på Luthagens förskolor har utryckt önskemål om att fortsätta arbeta med det fokusområde som varit 2016-2017. Pedagogerna vill fortsätta arbetet för att de upplever att området inte är färdigutforskat och att de estetiska språket och utryckssätten  kan bli ett komplement till det övergripande fokuset på naturvetentenskap och hållbar utveckling. Forskning visar att hållbarhet i ett globalt perspektiv är ett område som behöver prioriteras och utvecklas om vi vi ska ha en hållbar värld att leva i. Ett gemensamt fokus- och målområde ger oss förutsättningar att mötas kring dessa frågor och utforska detta tillsammans med barn och föräldrar i Luthagen.

 

Tillsammans jobbar vi för demokrati och en hållbar framtid!

                                                   

Uppdaterad: